Kursevim

Mersin Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası

Mersin Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası

MERSİN AİLE DANIŞMANLIĞI KURSU

Mersin aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı ile katılımcılara, Aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaları sağlanacaktır. Aile danışmanlığı eğitimi uzaktan eğitim şeklinde katılabileceğiniz eğitim programıdır. Aile Danışmanlığı Eğitimi sonrası kursiyerlerimiz Üniversite onaylı aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Mersin aile danışmanlığı kursu ile aileyi oluşturan kişilerin, aile içi ilişkilerinde ve çevreleri  ile olan ilişkilerinde karşılarına çıkabilecek problemlerin çözme adına çözümler üreten, aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile, birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan Aile Danışmanı meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir.

Mersin aile danışmanlığı sertifikası , 4 ay süren 300 saat teorik 120 saat uygulamalı ve 30 saat süpervizyon olmak üzere toplam 450 saatlik bir eğitim sonucunda alınan sertifikadır. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri arasında, ailede yaşanan problemleri çözmek ve aile fertlerinin birbirlerini daha iyi tanımalarına, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Buraya tıklayarak eğitim içeriğine bakabilir eğitim hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Mersin Aile Danışmanlığı Eğitimi ‘ne Kimler Katılabilir?

Aile danışmanlığı sertifika programına aşağıda belirtilen alanlarda en az 4 yıllık üniversite eğitim almış olanlar katılabilir ve sertifika programını başarı ile tamamlayanlar “Aile Danışmanı” olurlar.

 • Sosyal Hizmet,
 • Çocuk Gelişimi,
 • Psikoloji,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
 • Hemşirelik,
 • Tıp
 • Sosyoloji

İstihdam İmkanları

Mersin Aile Danışmanlığı Sertifikası Alanlar ;

 • Özel Aile Danışmanlığı Merkezi Açılabilir
 • Özel Aile Danışmanlığı Merkezinde Çalışılabilir
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünde Çalışabilir
 • (SHÇEK) Bağlı Aile Danışmanlığı Merkezlerinde Çalışabilir
 • Özel Kurumlarda Aile Danışmanı Olarak  Çalışabilir
 • Bireysel Kliniklerde Çalışılabilir

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile içinde fertlerin yaşadıkları sorunlar, fertlerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim yollarının tıkanmasına ve bunların yanı sıra sorunların üst üste yığılarak bireyleri farklı çözüm yolları (evden uzaklaşma, alkol bağımlılığı, boşanma, aldatma ve evi terk etme..) aramalarına sebep olabilmektedir.

Elbette bu kadarla kalmamakta birlikte, fertleri diğer yaşam alanlarından da bazı sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bilindiği gibi, aile toplumsal yapının en küçük parçasıdır. Aile fertleri hem bireysel olarak varlıklarını sürdürmekte hem de toplumsal yapının bir parçası olarak rollerini yerine getirmektedirler.Fertlerin aile ortamında yaşadığı sorunlar, toplumsal rollerini ve diğer kişilerle olan etkileşimlerini de olumsuz yönde etkilemekle birlikte sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.

Mersin aile danışmanlığı eğitimi sertifika programına katılarak, aile danışmanlığı sertifikanızı alabilirsiniz. Eğitim programına başvurmak ve bilgi almak için buraya tıklayınız.