Eğiticinin Eğitimi & Sertifikası

Eğiticinin Eğitimi & Sertifikası

Eğiticinin eğitimi, eğitimcilerin öğrenme süreçlerini anlamalarını ve etkili bir şekilde öğretme becerilerini geliştirmelerini sağlamak için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Eğiticinin eğitimi kursu uzaktan online eğitim şeklinde yapılmaktadır. Eğitim sonunda e devlette sorgulanan üniversite onaylı eğiticinin eğitimi sertifikası alınmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Eğiticinin Eğitimi, genellikle “eğitimcilerin eğitimi” olarak anlaşılan bir kavramdır ve öğretmenlerin, eğitimcilerin veya eğitim liderlerinin kendi mesleklerinde daha iyi olmalarına yardımcı olan eğitim programlarını ifade eder.

Bu program, eğitmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, eğitim yöntemlerinde yenilikleri takip etmelerini ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Bu programlar, öğretim yöntemleri, öğrenci öğrenme stilleri, sınıf yönetimi stratejileri ve öğrenci değerlendirme teknikleri gibi konuları kapsar.

Eğiticinin eğitimi, eğitmenlerin daha etkili bir şekilde öğrenme ortamları oluşturmalarına yardımcı olabilir. Eğitmenler, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun olarak ders planları oluşturabilirler. Ayrıca, sınıf yönetimi becerilerini geliştirerek, öğrencilerin dikkatini çekmek ve sınıfın düzenini korumak için daha iyi stratejiler kullanabilirler.

Eğiticinin eğitimi ayrıca, eğitmenlerin kendi öğretim becerilerini değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Öğretim teknikleri ve yöntemlerinin kullanımı ile ilgili geri bildirimler alarak, eğitmenler kendi uygulamalarını geliştirebilirler.

Eğiticinin Eğitimi Kimler Alabilir?

Eğitimcinin eğitimi sertifika programına katılabilecekler şu şekilde sıralanır:

 • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren kurumlarda çalışan eğitmenler
 • Halk Eğitim Merkezlerine Bağlı Kurslarda Eğitim Verenler
 • 5580 Sayılı Kanun’a Tabi Olarak Kurulan Özel Eğitim Kurumlarında Eğitmenlik Yapmak İsteyenler
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilen İş Yeri Hekimleri
 • İş Güvenliği Uzmanı Yetiştiren Kurumlarında Eğitmenlik Olarak Görev Almak İsteyenler
 • İş Yerlerinde Bilgi Aktarımında Bulunan ve Hizmet İçi Eğitim Veren Yönetici Konumunda Bulunan Kişiler
 • İnsan Kaynakları Departman Elemanları
 • Eğitim Daire Başkanlığında Görev Alan Kamu Çalışanları
 • Sunum Yapmak Zorunda Olan Çalışanlar
 • İş Yeri Hekimliği Yapmak İsteyen Doktorlar
 • Eğitim Kurumlarında Eğitici Kadrosunda Bulunanlar
 • Eğitici Olarak Görev Yapanlar
 • Eğitici Olarak Görev Yapmak İsteyenler
 • İşletmelerde Personele Eğitim Veren Eğitmenler
 • İşletmelerde Eğitim Görevlisi Olarak Görev Yapmakta Olanlar ve Görev Almak İsteyenler

Eğiticinin Eğitimi İstihdam Alanları Nelerdir?

Eğiticinin eğitimi sertifikası alanlar, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında ve iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte yer alan eğitimcinin eğitimi belgesi alarak resmi eğitici olabilirler. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler özel ve resmi kurumlarda eğitmenlere veya eğitmen adaylarına eğitim verme imkanı bulabilmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Kursu İçeriği Nasıldır?

 • Yetişkin Eğitimi Nedir?
 • Yetişkin Kimdir?
 • Yetişkinlerin Temel Özellikleri
 • Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri
 • Yetişkin Eğitimi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Yetişkin Eğitimindeki Öğrenme Engelleri
 • Kendimizi Anlamak
 • İletişim Hedeflerimizi Belirlemek
 • Dinlemek ve Aktif Dinlemek
 • Vücut Dilimiz Ne Söylüyor?
 • Görsel Ögelere Dayalı Dinleme
 • İletişimdeki Paradigmalar
 • Eğiticinin Eğitimi Ses ve Dilin Kullanılması
 • Başarılı Toplantı Düzenlemek İçin Stratejiler
 • Eğitim İhtiyacını Belirleme
 • İhtiyaca Uygun Eğitim Planlama
 • Eğitim Hedeflerini Belirleme
 • Eğitim Uygun İçerik Seçimi ve Yapılandırılması
 • Öğrenme Yaşantılarının Seçimi ve Düzenlenmesi
 • Eğitim Değerlendirilmesi
 • Eğitimin Uygulanması, Uygulanan Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Geri Dönüş Bildirimlerine Uygun, Bulunduğu Kurumun Vizyon ve Misyonunun Gözden Geçirilmesi
 • Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Model, Strateji, Yöntem ve Teknik Kavramları Arasındaki İlişki
 • Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Seçerken Dikkat Edilecek İlkeler
 • Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim Yöntem Teknikleri ve Uygulaması
 • İşbirliğine Dayalı Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Uygulaması
 • Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Uygulaması
 • Sunu Teknikleri ve Materyal Geliştirme 
 • Eğiticinin Eğitimi Etkili Sunu Becerileri ve Kullanımı
 • Araç Gereç Kullanımın Öğretimdeki Yeri ve Önemi
 • Öğretim Materyalinin Öğretim Ortamındaki İşlevi
 • Öğretim Materyalini Hazırlamadaki Temel İlkeler
 • Materyal Sunumunun Temel İlkeleri
 • Uygun Öğretim Materyalinin Tasarlanması
 • Ölçme, Değerlendirme Kavramı
 • Ölçme Aracında Bulunması Gereken Temel Nitelikler
 • Ölçme Aracı Türleri. Ölçeme Değerlendirmenin Planlanması
 • Ölçeme Aracı Geliştirilmesi ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek İlkeler
 • Süreç Odaklı Değerlendirme Araçları Geliştirme Ve Değerlendirme İlkeleri
 • Portfolyo
 • Rubrik
 • Checklist

Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?

Eğiticinin eğitimi sertifika kursu, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitime ait videolar ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlayabilirler.

Eğitim Süresi: 30 Gün / 45 Saatlik Sertifika

Eğitim Şekli: Uzaktan eğitim sistemi ile internet üzerinden video ders (A-Senkron)

Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan eğitim sistemiyle, çoktan seçmeli test

Sertifika Sınav Hakkı: 5

Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan

Belgelendirme: Üniversite onaylı sertifika

Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi Nasıl Alabilirim?

Eğiticinin eğitimi sertifika kursu hakkında detaylı bilgi almak için Whatsapp ve iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz ya da hemen bilgi al formunu doldurabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız detaylı bilgilendirme yapmak için en kısa sürede sizlere dönüş sağlayacaklardır. Eğitime katılmak ve eğitimcinin eğitimi sertifikası almak için sitemizde bulunan kayıt formunu doldurarak hemen başvuru yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın