Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35 D:42 34844 Maltepe / İSTANBUL

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Nedir?

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Nedir?

Çocuklar için felsefe, çocuğun zihinsel becerilerini geliştirmeye ve akıl yürütmeye yönelik kurulmuş olan pedagojik bir yaklaşımdır. Felsefe profesörü olan Amerikalı Matthew Lipman tarafından başlatılmıştır. Profesör Matthew Lipman’a göre bu programın amacı çocukların daha akıllı, düşünceli ve yansıtıcı bireyler olmalarını sağlamaktır.

P4c eğitimi, çocukların kendileri hakkında verilecek kararları verme konusunda soru sormaya ve tartışmaya yönelik fırsat vermeye dayanır. Buna göre çocukların hayal gücünü geliştirme ve fikirlerini başkalarına anlatmayı öğrenerek hayatı keşfetmeye teşvik eder.

Çocuklar İçin Felsefe Yaklaşımı Nedir?

P4c yaklaşımı, çocukların düşünsel becerilerini küçük yaşta kazanmasına destek vermektedir. Felsefe profesörü Matthew Litman bu eğitimin felsefeyi öğrenmek olmadığını, asıl amacın felsefe yapmak olduğunu söylemektedir. Çocuklar, felsefe yapmayı ve soruşturmayı öğrenmek soru ya da herhangi bir düşünceyi, test etmek ve analiz etmek suretiyle düşünmektedir. Farklı bir anlamda P4c yaklaşımı belirli bir yaklaşımı ya da düşünceyi, taşlaşmış kilin eski görüntüsünden çıkarıp yeniden canlandırmasına benzetmektedir. Bu nedenle çocukların düşünce yapısı sağlıklı düşünmeye ve iletişimde net olması gerektirmektedir.

Çocuklar İçin Felsefe Yöntemi Nedir?

P4c Eğitimi Yöntemi Nedir? P4c eğitimi çocuklara felsefe yapmayı öğreterek, onların bilişsel becerileri ile duyusal iletişimi öğrenmelerini sağlayan eğitim uygulamasıdır. P4c eğitim yönteminin temeli Matthew Lipman’a dayanmaktadır. P4c yöntemi, 1960 yıllarında Amerika’daki tartışma kültürünü zayıf bulması sonucu ortaya atılmıştır. Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımı çocuk yaşlarda kazanıldığı düşüncesindedir. Dolayısıyla çocukların kendilerini ifade etmeleri açısından oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda çocukların düşüncelerini toplum içinde yansıtabilmeyi hedeflemektedir.

P4c Eğitimi Faydaları Nelerdir?

Çocuklar İçin Felsefe eğitiminin faydaları sırasıyla şu şekildedir.

  • Düşünsel ve eleştirel beceriyi geliştirmektedir.
  • İşbirlikçi ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmektedir.
  • Dili etkili şekilde kullanma becerisi gelişir.
  • Neden sonuç ilişkilerini kurma ve tartışma becerisini geliştirir.
  • Özenli düşünme becerisi ile bağlantılı düşünme becerisini geliştirir.
  • Olaya başka açılardan bakabilmeyi geliştirir.
  • Genellemelerden uzak durarak kavramlar arasında bağlantıları kurma becerisini geliştirir.

Çocuklar için felsefe eğitmen eğitimi sertifika programına katılarak e devlette sorgulanan üniversite onaylı P4c eğitmen eğitimi sertifikası sahibi olabilirsiniz. Kayıt formunu doldurarak hemen başvuru yapabilirsiniz. Eğitim içeriğini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın