Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35 D:42 34844 Maltepe / İSTANBUL

Beden Dili Nedir? Beden Dili Eğitimi Nasıl Alınır?

Beden Dili Nedir? Beden Dili Eğitimi Nasıl Alınır?

Sessiz iletişim olarak adlandırılan beden dili, şuuraltına gönderilen iletilerin en bilinen metotlardan birisidir. İletişim türleri arasında yer alan beden dili, yapılan jest ve mimiklerin anlamlarını içeren bir bilim dalıdır. Bireylerin hareketlerinin yorumlanarak o anki haline ilişkin tespitler yapılmasını kolaylaştırır. Kişinin duruşu, konuşması, ses tonu, göz hareketleri, fiziksel davranışları vb. o zamanki hali hakkında bize fikir verir. Çalışma hayatında en önemli seçim yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Beden Dili Nedir?

Bireylerin kendilerini ifade etme şekli ve olaylara verdikleri tepkiler, bulundukları ortam içerisinde fiziksel şartlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

En bilinen ifade şekli olan beden dili, sesli ve nesnel iletişimden tamamen farklı olarak değerlendirilmektedir. Duyguların ve düşüncelerin kelimelerden bağımsız olarak ifade edilmesi bireylerin kendilerini toplum ve kişiler karşısında ifade etmesini sağlar. Bu alanda yapılan araştırmalar değişmeyen ortak kuralları belirlemişlerdir.

Bireyler, korku, nefret, şefkat, tiksinme, acıma vb. duyguları ortak mimiklerle ifade ederler. Ancak beden dilinin farklı kullanmasına neden fiziksel şartlar üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu farklılıklara neden olan şartlar da bilinmektedir.

Bireyler arası iletişimden toplumun geneli ilgilendiren uzlaşma sağlanması gereken tüm alanlarda etkili vücut dili önem arz etmektedir. Vücut dili politikacılar, iş insanları, eğitimciler, insan kaynakları, departmanı çalışanları, satış ve müşteri temsilcileri gibi birçok meslek grubunda çok önemlidir.

Beden Dili Neden Kullanılır?

Birbirinden farklı duyguları karşı tarafa aktarmak için yapılan el ve kol hareketleri, duruş, oturuş vb. tepkilerle aktarma olan beden dilinin önemi psikoloji ve sosyoloji bilim dallarının araştırmaları içerisinde yer almaktadır.

Dinlediğimiz bireyi iyi anlamak kadar, kendimizi çok iyi ifade etme açısından önemli olan vücut dili sosyal yaşamı kolaylaştırma adına de önemlidir.

Karşımızda bulunan bireyin yapmış olduğu fiziksel davranışlarının, duygularının size bir şey anlatması için beden dili eğitimi alabilirsiniz. Kendinizi karşı tarafa daha iyi ifade ederek iyi ve kaliteli bir iletişim kurabilirsiniz.

Beden dili eğitimi sertifika programı eğitim içeriğini buraya tıklayarak inceleyebilir, program hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Beden Dili Eğitimi Nedir?

Dil, din, ırk ve kültür farklılaşmasına rağmen en etkin iletişim dillerinden birisi beden dilidir. Bireylerin birbirlerine duygu ve düşüncelerini yansıtması açısından çok önemlidir.

Bireylerin iletişimini sürdürmesinde karşılıklı izlenimler önemlidir. Bu iletişimde kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dili %60 önem taşır.

Beden dilinin eğitimi ile algılama, ses tonu, anlama gibi en temel iletişim becerilerin kazanılması hedeflenir. İletişim kurulan kişiler arasındaki, tüm jest ve mimiklerin doğru yorumlanması için bu eğitim çok önemlidir.

İlk izlenimde ifadenin yüzde ve gözlerde başlamasının ardından her duyguya göre verilen bedensel tepkilerin analiz edildiği vücut dili eğitimi, iş ve sosyal hayatları olumlu olarak etkiler.

Asıl ve ikincil olarak yapılan jest ve mimiklerin doğru yorumlanması iletişimi güçlendirir. Bu esnada kendiliğinden yapılan refleksler de sözsüz iletişim içerisinde tanımlanır. Sözsüz kuralların aktarılmasında  önem arz eder.

Beden Dili Eğitimi Nasıl Alınır?

Beden dilini iyi öğrenmek için iyi bir eğitim programlarına katılım sağlamalısınız. Kursevim tarafından hazırlanan eğitim programına katılarak sertifika sahibi olabilirsiniz. Eğitimi almak için whatsapp ve iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hemen bilgi al ya da kayıt formunu doldurabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın